TEST POZIOMUJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zapraszamy do wypełnienia części pisemnej testu ewaluacyjnego poziom kompetencji językowych z języka angielskiego.

Test został oparty o wytyczne Rady Europy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Skala trudności testu jest narastająca, czyli test rozpoczyna się od pytań łatwiejszych, których skala trudności wzrasta wraz z kolejnymi pytaniami.

Czas trwania max. 45 min.
Test należy rozwiązywać od razu w całości, nie ma możliwości zapisywania wyniku w trakcie rozwiązywania zadań.

Test pisemny składa się z dwóch części.
CZĘŚĆ PIERWSZA: zadania 1-50
CZĘŚĆ DRUGA: zadania 51-100

Osoby, które uczyły się języka od 1-3 lat proszone są o wypełnienie tylko części pierwszej testu.

Osoby, które uczyły się języka angielskiego ponad 3 lata, proszone są o wypełnienie całego testu tj. części pierwszej i drugiej.

Punktacja:

Kolejnym etapem ewaluacji poziomu kompetencji językowych będzie test ustny przeprowadzony przez lektorów Szkoły Języków Europejskich UNIVERSUS.

Po zakończeniu obu etapów ewaluacji, każda osoba otrzyma indywidualny raport .

Zapraszamy!

Podaj swoje dane

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu sprawdzenia wiedzy z języka angielskiego przez Szkołę Języków Europejskich UNIVERSUS (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).